Shop

Windows Server 2016 Authenticated
September 14, 2017
Show all

Custom VPS

99,00 kr

    Filbaserad säkerhetskopiering: Vi installerar en licens och HPE Autonomous Connected BackUp-agent på din virtuella dator. Det gör att du kan säkerhetskopiera exempelvis din inetpub-katalog eller andra lokala filer. Du kan välja katalog i konsolen. Återställning av filer är också enkelt att göra via skrivbordsprogrammet. Det ingår också en versionskontroll i tjänsten. Kvoten är 100 Mb som standard. Vänligen läs pdf-filen med produktöversikten här.

    BackUp ArcServe UDP: Vi lägger automatiskt till en Arcserve UDP Virtual Machine-agent för att säkerhetskopiera hela den virtuella datorn, inklusive operativsystemet och filerna. Återställning är endast möjlig av hela datorn på en gång. Vänligen läs pdf-filen med produktöversikten här.